Danes ob 20.00 – premierno na MTV spot Samo da prođe demokratija! Aktiviraj se!